Daňové poradenství

Ing. Hana Starostová

Již 17 let se věnuji především daňovému poradenství a v menší míře i účetnictví. Od roku 1997, po složení kvalifikační zkoušky daňového poradce, jsem zapsána v Komoře daňových poradců ČR pod číslem osvědčení 2405. 5 let jsem pracovala pro společnosti GRANT THORNTON ACI a ERNST & YOUNG, jako daňová poradkyně. Poté  jsem začala nabízet komplexní služby v oblasti daňového poradenství jako OSVČ pro fyzické i právnické osoby. Pravidelně se zúčastňuji odborných školení (za tu dobu cca 200), mluvím plynule anglicky a rusky.

Nabízené služby:

Průběžné daňové poradenství

Poradenství probíhá průběžně v rámci dohodnutého časového období. S klientem se scházím na pravidelných pracovních schůzkách, na kterých řeším předložené daňové a účetní problémy klienta. V rámci těchto setkání klienta seznamuji i s legislativními novinkami v daňové oblasti nebo oblastech souvisejících. Při tomto typu poradenství jsem k dispozici i mailem nebo telefonicky.

Jednorázové poradenství

Toto poradenství poskytuji především u daně z příjmů fyzických a právnických osob, silniční daně a daně z přidané hodnoty. Poradenství probíhá buď formou osobního setkání, nebo prostřednictvím mailové korespondence.

Zpracování daňových přiznání

-daň z příjmů fyzických osob

U fyzických osob vyhotovím daňové přiznání včetně vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění.

-daň z příjmů právnických osob

U právnických osob mohu provést pouze zpracování daňového přiznání bez podrobné kontroly dodaných podkladů nebo v rámci vyhotovení daňového přiznání mohu provést i kontrolu účetnictví.

-daň silniční

Odklad termínu pro podání daňového přiznání.

Zajistím odklad termínu pro podání daňového přiznání fyzických a právnických osob. Při zpracování přiznání využívám všech zákonných možností pro optimalizaci výše daně a odvodů.

Zastupování při jednání se správcem daně

Zastupování probíhá na základě udělené plné moci. Veškeré poskytnuté informace z Vaší strany jsou samozřejmě důvěrné.