Kamery v bytových domech 2016

Doposud bylo potřeba pro umístění kamer na chodbách bytových domů (dle Úřadu na ochranu osobních údajů) potřeba 100% souhlasu všech bydlících osob (tedy i podnájemníků), což v drtivé většině domů zabránilo v jejich instalaci. Začátkem roku 2016 došlo ke změně – ÚOOÚ vydal nové stanovisko, kde to vypadá, že provozování kamer není nepodmíněno souhlasem všech bydlících osob Stanovisko ÚOOÚ Ke Kamerám V Bytových Domech 2016.pdf (228.1 KiB, staženo: 33x). Protože to tam není jednoznačně řečeno (a také řada komentátorů na jiných webových stránkách to tak nepochopila), tak jsem dal dotaz na ÚOOÚ. Jejich odpověď to vyjasnila – souhlas všech už není absolutní podmínkou ÚOOÚ Výklad 100% Souhlasu U Kamer V Bytových Důmech.pdf (80.8 KiB, staženo: 36x), ale je tam (stále) řada dalších (dovolím si tvrdit, že rozumných) podmínek pro provozování kamer.

Ve zkratce – podmínky pro provozování kamer na chodbách bez 100% souhlasu bydlících osob:

  • mít k tomu pádný důvod – častější krádeže či ničení majetku přímo v domě či nejbližším okolí, a tyto případy mít podloženy (nejlépe policejním ptotokolem),
  • přístup k záznamům musí být velmi omezen – přistupovat může jen velmi úzký okruh osob, musí mít k tomu důvod a přístup musí být logován a důvod evidován,
  • doba uchovávání záznamů je max. 7 dnů,
    (netuším ale jak tyto 2 podmínky na 100% zajistit, technicky je to značně komplikované)
  • čím více obyvatel s tím bude souhlasit, tím lépe,
  • všichni obyvatelé i návštěvníci musí být o kamerách informováni (cedulky),
  • pokud by se záznamenávaly bytové dveře tak je třeba mít souhlas všech obyvatel těchto bytů,
  • mít souhlas ÚOOÚ.

Beze změny zůstávají méně přísné podmínky ke sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí).

Tento popis je zjednodušený, určitě si přečtěte výše uvedené přílohy i zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

© Robert Starosta


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *