Revize a kontroly

Nejčastější revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

zajišťované SVJ a bytovými družstvy:

Zkrácený popis V bytech Po kolika letech
Revize elektroinstalace ne 5
Revize hromosvodů ne 5
Požární kontrola ne 1
Revize plynových zařízení ano 3
Kontrola domovního plynovodu po plynoměr 1
Kontrola spalinových cest ano 1

Revize a kontroly výtahů zajišťují firmy provádějící servis výtahů.
Podrobnější popis a další technická zařízení najdete např. zde.