Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

GDPR je velmi komplikované nařízení EU, podrobnější informace viz přílohy. Jednou z povinností je zveřejnit níže uvedené údaje, zavést směrnice a podepsat smlouvu mezi SVJ a správní firmou.

Základní údaje z GDPR týkající se SVJ/BD:

SVJ/BD i správní firma zpracovávají osobní údaje na základě a v rozsahu daném příslušnými zákony a stanovami SVJ/BD, tudíž není potřeba souhlas vlastníků se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou (či by mohly být) zpracovávány:
– jméno a příjmení
– bydliště
– datum narození
– poštovní/zasílací adresa
– emailová adresa
– telefonický kontakt
– číslo bankovního účtu

U pracovních smluv navíc:
– rodné číslo

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem správy domu.

K osobním údajům má přístup výbor SVJ/představenstvo BD a správní firma včetně jejich zaměstnanců. Osobní údaje nebudou předávány dalším osobám kromě osob které je potřebují k správě nemovitosti (např. opraváři) a to jen v nutném rozsahu. Také nebudou předávány do zahraničí.

Tyto osobní údaje vyžaduje zákon uchovávat po dobu 10 let, u zaměstnanců pod dobu 25 let. Po této době může subjekt požádat o výmaz svých osobních údajů.

Jméno a kontakt na správní firmu je uveden na stránce Kontakty.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *