Kamery v bytových domech 2016

Doposud bylo potřeba pro umístění kamer na chodbách bytových domů (dle Úřadu na ochranu osobních údajů, dále ÚOOÚ) potřeba 100% souhlasu všech bydlících osob (tedy i podnájemníků), což v drtivé většině domů zabránilo v jejich instalaci. Začátkem roku 2016 došlo ke změně – ÚOOÚ vydal nové stanovisko, kde to vypadá, že provozování kamer není nepodmíněno souhlasem všech bydlících osob Stanovisko ÚOOÚ Ke Kamerám V Bytových Domech 2016.pdf (228.1 KiB, staženo: 58x). Protože to tam není jednoznačně řečeno (a také řada komentátorů na jiných webových stránkách to tak nepochopila), tak jsem dal dotaz na ÚOOÚ. Jejich odpověď to vyjasnila – souhlas všech už není absolutní podmínkou ÚOOÚ Výklad 100% Souhlasu U Kamer V Bytových Důmech.pdf (80.8 KiB, staženo: 62x), ale je tam (stále) řada dalších (dovolím si tvrdit, že rozumných) podmínek pro provozování kamer.

Ve zkratce – podmínky pro provozování kamer na chodbách bez 100% souhlasu bydlících osob:

 • mít k tomu pádný důvod – častější krádeže či ničení majetku přímo v domě či nejbližším okolí, a tyto případy mít podloženy (nejlépe policejním ptotokolem),
 • přístup k záznamům musí být velmi omezen – přistupovat může jen velmi úzký okruh osob, musí mít k tomu důvod a přístup musí být logován a důvod evidován,
 • doba uchovávání záznamů je obvykle max. 7 dnů (v odůvodněných případech lze prodloužit),
  (netuším ale jak tyto 2 podmínky na 100% zajistit, technicky je to značně komplikované)
 • čím více obyvatel s tím bude souhlasit, tím lépe,
 • všichni obyvatelé i návštěvníci musí být o kamerách informováni – cedulkami u všech vchodů, kde musí být uvedeno, že se jedná o kamerovým systémem se záznamem, ale není tam třeba uvádět nic víc (pokud se nezaznamenávají bytové dveře),
 • pokud by se záznamenávaly bytové dveře tak je třeba mít souhlas všech obyvatel těchto bytů,
 • mít souhlas ÚOOÚ.

Beze změny zůstávají méně přísné podmínky ke sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí).

Tento popis je zjednodušený, určitě si přečtěte výše uvedené přílohy i zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nicméně pokud se nezaznamenávají bytové dveře, tak se nezpracovávají osobní údaje, takže to zjednodušuje situaci.

S provozem kamer je spojena poměrně velká administrativa:

 • vytvořit popis a informace o kamerovém systému,
 • vytvořit technicko-organizační opatření zabezpečení přístup k prostředkům a záznamům a kontroly těchto opatření,
 • vést provozní knihu kamerového systému, kde se budou zaznamenávat přístupy k nahrávkám a jejich účel, kontroly systému, komu byly vydány nahrávky – identifikace osob, účel a jejich podpis.

Celkově jde o cca 30 bodů, podrobně viz zde: metodika provozovaní kamerových systemů 2012.pdf (4.1 MiB, staženo: 41x)

© Robert Starosta


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *