Schůze BD/SVJ nejen při nouzovém stavu

Možnosti konání členské schůze BD či shromáždění SVJ

(dále jen Schůze) aneb jak schůzovat když je problém se sejít.

Korespondenční hlasování (=hlasování mimo zasedání nebo taky per rollam)

 • k odsouhlasení musí souhlasit polovina (či větší procento kde to vyžadují stanovy či zákon) všech (tedy i těch co nehlasovali
 • není vhodné pro hlasování o bodech kde je potřeba diskutovat (výběr z více variant, velké investice, změny v domě, změny ve způsobu rozúčtování nákladů). Vlastník to může napadnou soudně… V řadě případů lze tento problém minimalizovat tím, že se udělá předem pracovní schůzka s lidmi, kteří o to mají zájem (obvykle je to jen pár lidí), kde se prodiskutují možnosti které se pak předloží k hlasování
 • je to mírně pracnější varianta a musí jí umožňovat stanovy (což většinou umožňují)

Videokonference

 • jsme již dělali, můžete si je kdykoliv zkusit (se mnou i beze mne), více info zde
 • mají s tím problém počítačově méně zkušení lidé, a samozřejmě někteří nemají vybavení (i když „chytrý“ mobil má už většina). Dá se minimalizovat samostatným zaškolením jednotlivců (časově náročné…)
 • hlasování lze sice nahrát, ale pro instituce je potřeba papír, takže v tomto případě je třeba hlasující buď navštívit nebo obeslat aby podepsali prezenční listinu (v tom případě je to obdobné korespondenčnímu hlasování, jen by se procenta přítomných počítaly podle účasti)

Rozdělené schůze

 • proběhne několik samostatných schůzi, které musí mít stejnou otázku k hlasování, výsledek je pak součtem těchto schůzí (za předpokladu že součet přítomných překročí 50%)
 • je to pracnější a nelze měnit otázku k hlasování, tedy nelze vybírat z více možností

Schůze v domě ve více patrech

 • to je můj (lehce extravagantní) nevyzkoušený nápad, který není tak složitý jak by mohl vypadat, šel bych do toho
 • vlastníci by se sešli na chodbě, v každém patře jen pár lidí (aby se vešli i aby se minimalizovalo nebezpečí nákazy), v každém patře by byl reproduktor a mikrofon, takže mohl kdokoliv hovořit a všichni by mluvčího slyšeli.
 • je třeba předem připravit podklady (což děláme standardně), protože nejde nic ukazovat