Možností konání shromáždění SVJ

Možnosti konání shromáždění SVJ

Korespondenční hlasování (=hlasování mimo zasedání nebo taky per rollam)

 • k odsouhlasení musí souhlasit polovina (či větší procento kde to vyžadují stanovy či zákon) všech (tedy i těch co nehlasovali
 • není vhodné pro hlasování o bodech kde je potřeba diskutovat (výběr z více variant, velké investice, změny v domě, změny ve způsobu rozúčtování nákladů). Vlastník to může napadnou soudně… V řadě případů lze tento problém minimalizovat tím, že se udělá předem pracovní schůzka s lidmi, kteří o to mají zájem (obvykle je to jen pár lidí), kde se prodiskutují možnosti které se pak předloží k hlasování
 • je to mírně pracnější varianta a musí jí umožňovat stanovy (což většinou umožňují)

Videokonference

 • jsme již dělali, můžete si je kdykoliv zkusit (se mnou i beze mne), více info zde
 • mají s tím problém počítačově méně zkušení lidé, a samozřejmě někteří nemají vybavení (i když „chytrý“ mobil má už většina). Dá se minimalizovat samostatným zaškolením jednotlivců (časově náročné…)
 • hlasování lze sice nahrát, ale pro instituce je potřeba papír, takže v tomto případě je třeba hlasující buď navštívit nebo obeslat aby podepsali prezenční listinu (v tom případě je to obdobné korespondenčnímu hlasování, jen by se procenta přítomných počítaly podle účasti)

Rozdělené shromáždění

 • proběhne několik samostatných shromáždění, které musí mít stejnou otázku k hlasování, výsledek je pak součtem těchto shromáždění (za předpokladu že součet přítomných překročí 50%)
 • je to pracnější a nelze měnit otázku k hlasování, tedy nelze vybírat z více možností

Shromáždění v domě na chodbě/společné místnosti

 • lze realizovat kde mají dostatečně velkou chodbu/místnost kde by na sebe lidé viděli – toto je relativně častá varianta
 • je třeba předem připravit podklady (což děláme standardně), protože je obtížné něco ukazovat.

Shromáždění mimo dům

Obvyklé možnosti:

 • restaurace
 • jídelna školy
 • zasedací místnost městského úřadu
 • společenská místnost městského úřadu
 • soukromá zasedací místnosti
 • sportovní areál