Oprava balkónků

Oprava povrchu balkónků

V bytovém domě na Praze 8-Kobylisy je potřeba oprava povrchu 2 balkónků:

Popis práce

  • plocha 1 balkónku – šířka 6 m, hloubka 1,4 m, tedy cca 4 m² (tvar trojúhleníku),
  • sundat stávající dlažbu a odstranit nesoudržný beton,
  • důkladně vyčistit,
  • nové okpaničky + nátěr,
  • vybetonovat do spádu,
  • vytvoření dilatační spáry podél domu a její utěsnění,
  • 2x hydroizolační nátěr,
  • pokládka dlažby, lepení celoplošně (použít venkovní flexibilní lepidlo se zvýšenou přídržností, dlažba vhodná do exteriéru),
  • spárování (venkovní spárovací hmota, barva nejspíš šedá).

Cenu spočítejte kompletně vč. odvozu sutě, dopravy materiálu, dlažby…

Další požadavky

Záruka 5 let.

Balkónky jsou přístupné z 2 bytů, alespoň částečně se bude třeba přizpůsobit času majitelů/nájemníků, tedy ty krátké práce dělat v odpoledních hodinách.

Pokud možno aby se suť nenosila bytem – nejlépe aby se spouštěla po kladce dolů.