Záležitosti veřejné

Věnujte trochu svého času i záležitostem, které mají širší význam, např.:

Pokud veřejné záležitosti necháte na pár jedincích, tak to nefunguje dobře. Ve vyspělejších ekonomikách je běžné, že se občané obracení přímo na své zastupitele.