Administrativní správa

V oblasti administrativní a jiné:

  • vyřizovat agendu za výbor,
  • připravovat a dělat schůze výboru přes internet, včetně hlasování,
  • *připravovat a dělat hlasování společenství přes internet, korespondenční hlasování,
  • zastupovat SVJ při jednání o pojistných událostech, při realizaci pojistné smlouvy,
  • *právní servis (menší služby v rámci paušální odměny) – porady, smlouvy, soudní řízení, zápis do obchodního rejstříku, atd.,
  • kontrola počtu bydlících osob v bytě (porovnání skutečnosti oproti nahlášenému počtu),
  • upozorňovat vlastníky na vznik nedoplatku,
  • informovat výbor o dlužnících,
  • jednat s majiteli či nájemníky, kteří způsobili škodu na zařízení či společných částech domu.

Vysvětlivky:

* = služba není v ceně paušálu, je účtována 230 Kč/hod.; u některých služeb upřesnění v závorce.
„zajištění“ = znamená, že tuto práci zajistím přes externí dodavatele (kteří budou fakturovat přímo SVJ).