Technická správa

V oblasti technické:

 • vedení technické evidence, evidence závad a projektové dokumentace,
 • pravidelná kontrola domu 2x měsíčně,
 • předkládat výboru návrhy na zlepšení technického a stavebního stavu domu a další záměry hospodaření,
 • zajištění smluvních dodávek služeb a médií,
 • snížení nákladů na provoz,
 • evidence a zajištění pravidelných revizí,
 • zajištění non-stop havarijní služby bez paušálu, zajištění servisu výtahů,
 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů  (např. jsme snížili cenu na opravu výtahu o 70 %),
 • kontrola plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřovat množství a účtované ceny,
 • zajištění desinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,
 • pravidelná drobná údržba,
 • zajištění (*v některých případech provedení ) instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských a dalších prací,
 • zajištění pravidelného úklidu,
 • vypracování plánu dlouhodobých a krátkodobých oprav, údržby a modernizace,
 • *zajištění rozsáhlých oprav a rekonstrukcí,
 • poctivé výběrové řízení na dodavatele (např. oprava ohnutých okapů – na­bídky na opravu byly za 300, 120 a 70 tis., což se mi zdálo hodně, pak jsem našel horolezce, který je opravil za 5 tis.),
 • *(u menších prací zdarma)  kontrola plnění sjednaných prací a průběžné pořizování fotodokumentace,
 • *řešení nestandardních či složitých problémů,
  (efektivní střešní sněhové zachytávače, vytápění okapů, rychlé jednání při živelných pohromách a řešení likvidace škod),
 • *získání (nebo zajištění) příslušných povolení a potřebné dokumentace.

Vysvětlivky:

*= služba není v ceně paušálu, je účtována 230 Kč/hod.; u některých služeb upřesnění v závorce.
„zajištění“ = znamená, že tuto práci zajistím přes externí dodavatele (kteří budou fakturovat přímo SVJ).