Ekonomická správa

V oblasti předpisu a evidence plateb:

 • evidence vlastníků, sledování změn vlastnictví,
 • počtu uživatelů jednotek,
 • předpis úhrad veškerých plateb, rozúčtování zálohových plateb,
 • evidence dlužníků, vymáhání osobně či telefonicky, zasílání upomínek,
 • předat výboru vyúčtování služeb, vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • 1x ročně rozesílat vlastníkům jednotek výsledky vyúčtování služeb,
 • upravovat zálohy za služby v závislosti na výsledcích vyúčtování.

V oblasti účetní:

 • vést účetnictví, vypracování daňového přiznání a účetní uzávěrky,
 • mzdy a odměny výboru formou dohody o provedení práce,
 • evidence práce, evidence srážkových daní, jejich placení a vykazování,
 • hradit dodavatelské faktury včetně kontroly věcné správnosti,
 • archivovat, chránit před poškozením a zneužitím veškerou dokumentaci a doklady domu,
 • sledovat stav finančních prostředků domu.

Vysvětlivky:

*= služba není v ceně paušálu, je účtována 230 Kč/hod.; u některých služeb upřesnění v závorce.
„zajištění“ = znamená, že tuto práci zajistím přes externí dodavatele (kteří budou fakturovat přímo SVJ).