Revize a kontroly

Nejčastější pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

zajišťované SVJ a bytovými družstvy:

Zkrácený popisKontrola v bytechPo kolika letech
Revize elektroinstalacene5
Revize hromosvodůne4
Požární kontrolane1
Revize plynových zařízeníano3
Kontrola domovního plynovodupo plynoměr1
Kontrola spalinových cestano1
SVJ i BD nedělají revize soukromého vybavení, tedy např. soukromých plynových kotlů.
Domovní plynovod patří mezi plynové zařízení, tedy je třeba u něj udělat revizi (jednou za 3 roky).
U BD sice elektroinstalce v bytech patří družstvu, ale norma nevyžaduje pravidelné revize v bytech.

Revize a kontroly výtahů zajišťují firmy provádějící servis výtahů, podobně revize kotelen (a příslušného komínu) dělá provozovatel kotelny.

Podrobnější popis a další technická zařízení najdete např. zde.

Pokud má SVJ či BD vlastní kancelář, tak tam se musí dělat elektrorevize v podstatě každý rok, podrobně zde.