Revize a kontroly

Nejčastější pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

zajišťované SVJ a bytovými družstvy:

Zkrácený popisKontrola v bytechInterval
Revize elektroinstalacene5 let
Revize hromosvodůne4-5* let
Revize elektrických zařízení a spotřebičů***ne1-5 let
Kontroly nouzového osvětleníne1 měsíc, 1rok
Požární kontrolane1 rok
Revize plynových zařízení (i plynovodu)po plynoměr3 roky
Kontrola domovního plynovodupo plynoměr1 rok
Kontrola spalinových cestano1 rok
Kontrola vodovodního rozvodune1 rok
Provozní prohlídka výtahune14 dnů**
Kontrola vzduchotechnikyne14 dnů – rok
* 4 roky pro hromosvod uvedený do provozu po 1.2. 2009.
** U výtahů uvedených do provozu po roce 2003 se prohlídka dělat nemusí, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak (obvykle není).
*** Elektrické spotřebiče (tiskárna, počítač, vrtačka, sekačka, kotel…) ve vlastnictví SVJ/BD – obvykle v kanceláři.
Revize a kontroly výtahů zajišťují firmy provádějící servis výtahů, podobně revize kotelen (a příslušného komínu) dělá provozovatel kotelny.

SVJ i BD nedělají revize soukromého vybavení, tedy např. soukromých plynových kotlů (ale mohu je zajišťovat, s tím že revizi hradí vlastník či družstevník).

U BD sice některá výše uvedená zařízení v bytech patří družstvu, ale norma nevyžaduje pravidelné revize v bytech.

Podrobnější popis a další technická zařízení najdete např. zde.