Vodoměry – bytové/domovní a rozúčtování spotřeby

Metodika rozúčtování nákladů na studenou vodu a související informace

Náklady na studenou vodu se rozúčtovávají mezi vlastníky bytů a nebytových prostor (kde mají vodu) na základě náměru na jejich vodoměrech. Součet spotřeb všech vodoměrů je vždy menší než náměr na domovním (hlavním) vodoměru (dále jen Rozdíl vodoměrů), z důvodu 2 rozdílů mezi domovním a bytovými vodoměry. Bytové vodoměry:

  • jsou méně přesné než domovní (podobně přesné vodoměry existují, ale jsou znatelně dražší)
  • mají vyšší hodnotu rozběhového průtoku, tedy domovní změří i průtoky, které bytový už neměří

Rozdíl vodoměrů je obvykle 5-15%, rozdíl ovlivňuje:

  • přesnost vodoměru
  • rozběhový průtok
  • natočení – vodoměry vodorovně jsou přesnější než když jsou svisle
  • vzdálenost kolene vodovodního potrubí od vodoměru – čím dále tím lépe
  • stáří vodoměru
  • zda byly recyklované
  • typ vodoměru, nejběžnější jsou rotační (klasické), méně běžné jsou ultrazvukové, které mají všechny výše uvedené parametry o dost lepší (stáří je neovlivňuje vůbec, protože nemají pohyblivé díly), jsou ale znatelně dražší, mají ale delší životnost. Klasické vodoměry mají většinou 5 let, ultrazvukové od firmy Kamstrup (která je dle mých informací je jediným jejich spolehlivým výrobcem) mají životnost 15 let, tedy by byly nejlevnější (a zároveň nejlepší) kdyby naše legislativa nebyla tak katastrofální a nepožadovala vodoměry vyměňovat (či přeměřit) každých 5 let (evidentně je toto mrhání penězi nezajímá). Přeměření je dost komplikované.

Množství spotřebované vody při úklidu má na Rozdíl vodoměrů minimální vliv – obvyklá spotřeba je kolem 0,1 % celkové spotřeby domu.

Pokud by v domě probíhala nějaká oprava s větší spotřebou vody, tak pro ni instalujeme pomocný vodoměr a tato spotřeba je pak hrazena z fondu oprav.

Spotřeba vody je uvedena v ročním vyúčtování, kde jsou uvedeny počáteční a koncové stavy vodoměrů (a při výměně vodoměrů i jejich stavy). Navíc je v přehledech spotřeba vody všech bytů i spotřeba domu dle domovního vodoměru a je tam i výše popisovaný Rozdíl vodoměrů, takže si vlastníci mohou vše jednoduše kontrolovat.

Ve vyúčtování uvádíme spotřebu vody v m³ (kubících, 1 m³= 1000 L), jak ji naměřil bytový vodoměr, Rozdíl vodoměrů je ve vyúčtování zohledněn v ceně za 1 m³ vody, která se tedy liší od ceny dodavatele (PVK).