Sleva!

NEMECKO-SLOVENSKÝ – SLOVENSKO-NEMECKÝ kapesní slovník

86,36 

1kus        95 Kč

Doprava zdarma při objednávce nad 250 Kč.

Skladem

Kategorie: ,

Popis

  • Počet hesel více jak 15000 v každé částech
  • Tisíce slovních spojení, předložek, příkladů
  • Aktuální slovní zásoba
  • Nový i starý pravopis
  • Přehled pravidel nového pravopisu
  • Rozsáhlá gramatika, fráze, tabulky symbolů

Ve spolupráci se slovenskými autory jsme pro Vás a pro Slovenské občany připravili také slovenskou verzi německého kapesního slovníku.

Predhovor k českému vydaniu

Slovník, ktorý sa vám dostáva do rúk, si kladie za cieľ maximálne pomôcť pri používaní jazyka. Preto sú do slovníka zaradené aj bežne používané frázy a základná gramatika.

Cieľom slovníka je podať čo najširšiu slovnú zásobu a jej využitie a zároveň vystihnúť najnovší vývoj v slovnej zásobe. Našou snahou je prerušiť tradíciu vydávať 20-30 rokov stále ten istý slovník. Po tomto vydaní bude onedlho nasledovať ďalšie, aktualizované vydanie diela.

Predhovor k slovenskému vydaniu

V rukách držíte Veľký vreckový nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník. Tradícia dvojjazyčných vreckových slovníkov nie je dlhá, na slovenskom trhu ich nikdy nebolo príliš veľa. A hoci v ostatných dvoch desaťročiach sa v kombinácii slovenčiny s tzv. veľkými jazykmi objavilo niekoľko vreckových slovníkov z domácich i zahraničných vydavateľstiev, dúfame, že vydanie slovníka tohto typu práve v slovensko-nemeckej mutácii sa stretne v slovenskej čitateľskej verejnosti s priaznivým ohlasom a slovník si nájde medzi existujúcimi lexikografickými publikáciami svoje miesto a spokojných používateľov.

Vydávaný dvojjazyčný slovensko-nemecký obojstranný slovník predstavuje počtom lexikálnych jednotiek stredný vreckový slovník. Vydavateľský zámer vychádzal z prekladu obojstrannej česko-nemeckej verzie slovníka, ktorého piate vydanie vyšlo v roku 2005. Pri spracovaní hesiel sme urobili niektoré úpravy, ktoré išli nad rámec prekladu. Niektoré menej frekventované výrazy sme vynechali a slovník doplnili o nové. Slovná zásoba reaguje bezprostredne a dynamicky na zmeny v rôznych oblastiach života. A týchto zmien, ktoré sa priamo týkajú fungovania jazyka v spoločnosti, je v súčasnosti naozaj veľmi veľa. Vstup Slovenska do Európskej únie nastolil jednak naliehavý problém ovládania a výučby cudzích jazykov a zároveň otvoril širokú paletu možností využitia cudzojazyčnej kompetencie. Nejde tu len o okrajové záujmy úzkej skupiny obyvateľstva, ale o každodennú samozrejmosť, ktorá sa už dnes týka veľkej časti obyvateľov, a v budúcnosti sa bude jej vplyv zväčšovať.

Výstavba hesiel slovníka zodpovedá bežnému lexikografickému štandardu dvojjazyčných slovníkov. Za dôležité pokladáme, že popri pôvodnej pravopisnej norme, ktorá platila doteraz, sa v slovníku zohľadňuje nový nemecký pravopis. Na jar v roku 2006 sa totiž kolégium ministrov kultúry a školstva krajinských vlád Nemecka po zdĺhavom procese s konečnou platnosťou uznieslo na definitívnej podobe pravopisnej normy. Tá po schválení ostatnými dvoma signatármi tzv. viedenského vyhlásenia nadobudla platnosť v celej nemeckej jazykovej oblasti. Pre používateľa tohto slovníka to znamená, že má v rukách dielo, ktoré ho zoznámi nielen s formou zápisu, ktorý zodpovedal tzv. starému pravopisu. Zároveň mu ponúka aj súčasne platnú podobu slov, ktorá v plnej miere zohľadňuje novú pravopisnú normu.

Veríme, že Veľký vreckový nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník sa stane užitočnou pomôckou pri budovaní nových jazykových zručností a prispeje k prekonávaniu úskalí cudzojazyčnej komunikácie.

Další informace

Rozměry9 cm
Počet stran

790

Počet hesel

více jak 15000 v každé částech

Počet příkladů a frází

Tisíce slovních spojení, předložek, příkladů

Autor

Olga Limburská, Eva Mrázová a kol.